Event

Workshop Tijd om bedrijven verantwoordelijk te houden!


details van het evenement


Als onderdeel van het Thematisch Sociaal Forum over mijnbouw en de winningseconomie zal CIDSE, samen met TNI, AIDC en Iglesias & Minería, de workshop organiseren “Tijd om bedrijven verantwoordelijk te houden! – Hoe het bindend VN-verdrag voor het bedrijfsleven en de mensenrechten een instrument kan zijn in de strijd tegen het extractivisme”, in Indonesië.

De deelnemers zullen een overzicht krijgen van wat de toegevoegde waarde van het Bindend Verdrag zou kunnen zijn voor gemeenschappen die bedreigd/getroffen worden door grootschalige mijnbouwprojecten en andere extractivismeprojecten, en zullen begrijpen waarom en hoe het Bindend Verdrag een bevoorrechte ruimte zou kunnen zijn voor gemeenschappen en een ondersteunend instrument voor hun strijd. Tijdens de workshop kunnen deelnemers meer leren over de link tussen bedrijfsverantwoordelijkheid en klimaat en sociale rechtvaardigheid.

Maximaal aantal deelnemers: 25 deelnemers.
Online deelname: Er is geen mogelijkheid om online deel te nemen.
Talen: EN, met consecutief tolken in ES.

LUIDSPREKERS – FACILITATOREN

  • Maxine Bezuidenhout – Programmamedewerker Ontmantelen Corporate Power Campaign – AIDC
  • Kim Claes – Systemische veranderingsfunctionaris – CIDSE
  • Nicky Broeckhoven – Systeemveranderingsfunctionaris – CIDSE
  • Fray Rodrigo Péret – OFM – Franciscanen Internationale en Volksdialoog (Iglesias & Minería)
  • Rene Pamplona – Convergentie van initiatieven voor milieurechtvaardigheid (CIEJ)

PROGRAMMA 

Opening 

Deel 1: Transnationale bedrijfsmacht en lokale strijd  

Voortbouwend op de kennis die wordt gedeeld door de bewegingen en vertegenwoordigers van gemeenschappen, zullen we laten zien hoe het gebrek aan bindende normen om de activiteiten van multinationals te reguleren op vergelijkbare wijze verschillende volkeren in verschillende delen van de wereld beïnvloedt. De lokale strijd en realiteit van de straffeloosheid van bedrijven zullen door de groep worden gedeeld. Interactieve oefening in subgroepen. 

Deel 2: De architectuur van straffeloosheid: regels voor volkeren, rechten voor bedrijven 

De straffeloosheid van bedrijven is gebaseerd op een structuur van vrijwillige normen (UNGP’s, certificeringen), Lex Mercatoria (FTA’s, ISDS-clausules) en regels die vooral bedrijven beschermen, in plaats van gemeenschappen of staten. Met concrete cases & voorbeelden bv. Brumadinho case, …. Het zal duidelijk worden dat de wetgevende architectuur de straffeloosheid van bedrijven mogelijk maakt. 

Deel 3: Het bindende verdrag als bevoorrechte ruimte om terug te vechten 

We geven een korte introductie over hoe het Bindend Verdrag een haalbare horizon kan zijn op internationaal niveau: er is een ambitieus en duidelijk mandaat en toegewijde staten die onderhandelen; hebben significante resultaten in het proces: niet eens goedgekeurd en er worden al nationale/regionale normen voorgesteld, en een organiserende ruimte van strijd zijn die verzet wereldwijd verwoordt. 

Deel 4: Sleutelelementen voor een effectief bindend verdrag 

Wij visualiseren hoe de wereld eruit zou kunnen zien met het Bindend Verdrag. We concentreren ons op de belangrijkste elementen van het Bindend Verdrag die een grote impact kunnen hebben op het aansprakelijk stellen van bedrijven. Aan de hand van voorbeelden en casestudies die door de groep en de facilitators worden gedeeld, worden de volgende sleutelelementen samen besproken. 

Deel 5: Oproep tot actie en afsluiting  

We bespreken in groep wat de volgende stappen zouden kunnen zijn. Met wie kunt u contact opnemen als u betrokken wilt zijn bij het Bindende Verdragsproces? We introduceren kort de werking van de verschillende netwerken achter het Bindend Verdrag, met de nadruk op de Global Campaign, een van de belangrijkste netwerken die veel sociale bewegingen vertegenwoordigt, voornamelijk vakbonden uit het mondiale zuiden. 

Deel deze inhoud op sociale media