Handelen voor verandering - CIDSE

Handelen voor verandering


CIDSE speelt de rol van influencer, connector en verteller. We gebruiken onze collectieve kracht om op cruciale momenten gezamenlijk druk uit te oefenen op besluitvormers op hoog niveau. We organiseren ontmoetingsplekken voor ons netwerk om ervaringen, kennis en ondersteuning uit te wisselen. We gebruiken innovatieve verhalen om relevante doelgroepen en belanghebbenden te betrekken.  

Door deze verschillende niveaus van betrokkenheid kunnen we de bronnen van ons netwerk gebruiken voor meerdere effecten. We hebben een geschiedenis van ervaring met het beïnvloeden van besluitvormers in internationale processen en instellingen op hoog niveau. We werken om sociale bewegingen te ondersteunen door ze te verbinden met verschillende actoren, ze samen te brengen in internationale uitwisselingsruimten en ze te begeleiden met onze middelen bij het aanpakken van beleid en bedrijfsbelangen. Op hun beurt kunnen onze partners en allianties onze beleidsvoorstellen informeren voor het beïnvloeden van besluitvormers op hoog niveau.  

We gebruiken storytelling om samenhangende verhalen en argumenten voor onze standpunten te vinden, die kunnen worden gepresenteerd om een ​​breed scala aan doelgroepen te beïnvloeden en groepen over ideeën te verbinden. We hebben geëxperimenteerd met multimediaberichten en audiovisueel materiaal om onze standpunten en visies om het grote publiek, de pers en beleidsmakers te beïnvloeden duidelijk uit te werken. We hebben onze verhalen geopend om een ​​plek te worden voor de stemmen van de meest getroffenen, door hun uitdrukking in blogs en video's. 

Deel deze inhoud op sociale media