Bedrijfsreglement - CIDSE

BEDRIJFSVERORDENING EN EXTRACTIEVEN

Bedrijven toestaan ​​hun eigen regels te stellen, is het versterken van de link tussen geld en macht. De effecten van de activiteiten van transnationale bedrijven moeten worden gereguleerd om het leven, de menselijke waardigheid en de autonomie van gemeenschappen te beschermen.  

Het extractivistische gedrag van bedrijven wordt het meest direct weergegeven in de mijnindustrie, maar het is ook verbonden met al onze werkgebieden als oorzaak van landroof, CO2-vervuiling en onterechte voedselsystemen. We pakken deze systemische overlappingen aan met samenhangende beleidsposities. 

CIDSE maakt gebruik van de middelen van ons internationale netwerk om processen van internationale en nationale wetgeving te beïnvloeden die bedrijven zouden verplichten de mensenrechten te respecteren. Wij pleiten voor het bindende verdrag - een internationaal juridisch bindend instrument om de activiteiten van transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen te reguleren waarover momenteel in de VN wordt onderhandeld - en onze leden dringen aan op nationale wetgeving inzake gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten.  

CIDSE neemt deel aan uitwisselingsruimten, zoals het Thematic Social Forum (TSF) over mijnbouw en extractivistische economie, waar basisbewegingen zich hebben georganiseerd in een dialoog over hoe ze hun strijd kunnen samenbrengen en de gemeenschappelijke kenmerken van hun onrecht kunnen erkennen. Hun perspectieven zijn bepalend voor onze belangenbehartiging en wij ondersteunen hun deelname aan de wetgevingsprocessen die wij nastreven.  

Deel deze inhoud op sociale media