Israël & oPt - CIDSE

ISRAËL & OPT

CIDSE-leden die aan het Israëlisch-Palestijnse conflict werken, willen samen met hun partners in de regio een rechtvaardige vrede bereiken die leidt tot zelfbeschikking voor zowel Israëli's als Palestijnen. 

CIDSE vindt het essentieel om te benadrukken dat gerechtigheid geworteld is in de toepassing van het internationaal humanitair recht (IHR), de internationale mensenrechtenwetgeving (IHRL) en de relevante VN-resoluties. De EU - als de grootste donor van hulp aan het bezette Palestijnse gebied en een belangrijke handelspartner van Israël - speelt een belangrijke rol door haar invloed met alle partijen aan te wenden om de eerbiediging van het internationaal recht te waarborgen. 

CIDSE is gericht op het bevorderen van politieke steun voor een rechtvaardige vrede door te werken aan het opstellen van een publiek discours over deze kwestie in termen van IHL en IHRL, en het uitvoeren van lobby- en belangenbehartigingswerk op EU- en nationaal niveau. Sommige van onze leden werken ook samen met en in samenwerking met partners in Israël en de bezette gebieden om ontwikkelings- en humanitaire programma's te ondersteunen. 

Israël en bezet Palestijns gebied Officier

Dorien Vanden Boer

vandenboer (at) cidse.org
Deel deze inhoud op sociale media