De macht van bedrijven overwinnen - CIDSE

HET OVERWINNEN VAN DE BEDRIJFSKRACHT

Door bedrijven toe te staan ​​hun eigen regels te bepalen, wordt de band tussen geld en macht versterkt. De impact van de activiteiten van transnationale ondernemingen moet worden gereguleerd om het leven, de menselijke waardigheid en de autonomie van gemeenschappen te beschermen. 

Het extractivistische gedrag van bedrijven wordt het meest direct weergegeven in de mijnindustrie, maar het is ook verbonden met al onze werkgebieden als oorzaak van landroof, CO2-vervuiling en onterechte voedselsystemen. We pakken deze systemische overlappingen aan met samenhangende beleidsposities. 

CIDSE maakt gebruik van de middelen van ons internationale netwerk om processen van internationale en nationale wetgeving te beïnvloeden die bedrijven zouden verplichten de mensenrechten te respecteren. Op EU-niveau pleiten wij voor de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD) en op VN-niveau voor het bindende verdrag – een internationaal juridisch bindend instrument om de activiteiten van transnationale bedrijven en andere zakelijke ondernemingen te reguleren; onze leden dringen aan op nationale wetgeving inzake due diligence op het gebied van de mensenrechten.

CIDSE neemt deel aan uitwisselingsruimtes zoals het Thematic Social Forum (TSF) over mijnbouw en de extractieve economie, waar grassrootsbewegingen zichzelf hebben georganiseerd in een dialoog over hoe ze hun strijd kunnen convergeren en de overeenkomsten van hun onrechtvaardigheden kunnen erkennen. Hun perspectieven vormen de basis voor onze belangenbehartiging, en wij ondersteunen hun deelname aan de wetgevingsprocessen die wij nastreven. 

Bedrijfskracht
& Mensenrechtenfunctionaris

Susana Hernández Torres

hernandez(at)cidse.org

Deel deze inhoud op sociale media