Systemische verandering - CIDSE

SYSTEEMVERANDERING

De crises waarmee we op onze werkgebieden worden geconfronteerd, staan ​​niet op zichzelf. Ze zijn verbonden door wortelstelsels van onrecht, zoals patriarchaat, kolonialisme en de logica van marktgroei. De concentratie van macht heeft de onhoudbare en onrechtvaardige uitbuiting van mensen en ons gemeenschappelijke huis mogelijk gemaakt. De uitsluiting van gemeenschappen van besluitvormingsprocessen heeft haalbare alternatieven genegeerd. 

CIDSE is in een proces van een aantal jaar van reflectie, overleg en voornemens geweest over een systemische verandering die structurele onrechtvaardigheden zou aanpakken. We werken niet langer beleidsvoorstellen uit in silo's, maar via interdisciplinaire discussies om coherente oplossingen te vinden. We gaan machtsongelijkheid in de ontwikkelingssector tegen door de stemmen van de meest getroffen personen te delen, sociale bewegingen te begeleiden en de vertegenwoordiging van de perspectieven van onze partners en bondgenoten bij internationale beleidsonderhandelingen te ondersteunen. Dit is een nieuw en doorlopend proces om te proberen onze waarden echt na te leven in onze manier van werken, en om transformationele verandering tot stand te brengen. 

Gendergelijkheid en systeemverandering Officier

Nick Broeckhoven

Broeckhoven (at) cidse.org

Deel deze inhoud op sociale media