Missie en waarden - CIDSE

Missie en waarden

ONZE MISSIE

Samen met anderen willen we de armen dienen, gerechtigheid bevorderen, de kracht van wereldwijde solidariteit benutten en transformationele verandering creëren om een ​​einde te maken aan armoede, ongelijkheden en bedreigingen voor het milieu, zowel wereldwijd als lokaal.

ONZE WAARDEN EN PRINCIPES

We maken deel uit van een wereldwijde gemeenschap van leren en actie die open staat voor samenwerking met alle mensen en groepen van goede wil. Als CIDSE denken en handelen we volgens de volgende waarden en principes:

WAARDIGHEID

Alle mensen bezitten een gelijke waardigheid die concreet is gemaakt in de mensenrechten. Wanneer mensenrechten worden geschonden, is dat ook het geval met de menselijke waardigheid. Dit is de reden waarom CIDSE werkt om degenen die hun rechten en waardigheid zijn ontzegd, in staat te stellen zelf te bepalen hoe zij in de wereldwijde gemeenschap willen leven. We nemen ook onze eigen verantwoordelijkheden op en streven ernaar gedrag en structuren in onze eigen landen te veranderen die van invloed zijn op de menselijke menselijke waardigheid, zowel als individu als op politiek niveau.

SOLIDARITEIT

We zijn allemaal met elkaar verbonden als menselijke wezens en als Gods wezens. We werken samen met mensen en gemeenschappen die in armoede leven, worden uitgesloten of onderdrukt, om hen te helpen hun situatie te transformeren. Waarom zijn mensen arm en gemarginaliseerd? Welke onrechtvaardige structuren ondersteunen dit? Hoe is dit gerelateerd aan cultuur, bedrijfsleven, financiën en politiek in onze eigen landen? Daarom verandert solidariteit ook ons ​​en onze landen / samenlevingen.

EIGENDOM

CIDSE-leden komen samen overeen hoe we onze gemeenschappelijke missie kunnen vertalen in gezamenlijke strategieën en activiteiten. Strategische debatten en beslissingen zijn inclusief, waardoor alle leden actief en op gelijke voet kunnen deelnemen. Door de middelen en ervaring van het hele netwerk te delen, proberen we niet alleen onze gemeenschappelijke doelen te bereiken, maar ook bij te dragen aan de individuele prestaties van onze lidorganisaties. Als katholieke instanties willen we oefenen wat we prediken.

VENNOOTSCHAP

We baseren onze samenwerking met partners in Afrika, Azië, Oceanië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten op vertrouwen, gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelen. Hoewel we ons bewust zijn van onderliggende machtsproblemen in sommige relaties, willen we billijke relaties tot stand brengen en onderhouden. Door gezamenlijke dialoog, analyse en belangenbehartiging delen we de verantwoordelijkheid voor de impact die we samen kunnen bereiken, en de erkenning die we daarvoor krijgen.

DIALOOG

Wij geloven dat luisteren naar, begrijpen van, leren van en communiceren met elkaar fundamenteel is voor alle veranderingsprocessen. Ze vormen de basis voor wederzijds begrip, zinvolle coëxistentie en samenwerking, lokaal of wereldwijd. Het ontwikkelen van een dialoog met partners op de andere continenten is essentieel voor onze manier van werken.

SUBSIDIARITEIT

Terwijl we ernaar streven de missie van ons netwerk te vervullen en de doelstellingen ervan te bereiken, proberen we het idee van subsidiariteit in de praktijk te brengen en de verantwoordelijken voor de verschillende gebieden van ons werk de steun te geven die ze nodig hebben. Uiteraard is het subsidiariteitsbeginsel - zo dicht mogelijk bij de mensen die we willen vertegenwoordigen - niet alleen van toepassing op werkstructuren binnen CIDSE, maar ook op de manier waarop CIDSE samenwerkt met haar partners in het Zuiden.

DUURZAAMHEID

Wij zijn de rentmeesters van de aarde, niet de eigenaars. We maken deel uit van het milieu en schade aan het milieu is schade aan de mensheid. Bij het bevorderen van menselijke ontwikkeling moeten we de grenzen van de planeet respecteren. We moeten de bronnen behouden waarvan huidige en toekomstige generaties afhankelijk zijn. Wij denken dat Global North en Global South in dit opzicht gezamenlijke, maar tegelijkertijd verschillende verantwoordelijkheden hebben.

EENVOUDIG LEVEN

Wij geloven dat eenvoud verrijkend is. We vinden geen betekenis in steeds meer materiële rijkdom. Het 'goede leven' impliceert een meer bescheiden levensstijl voor mensen in het wereldwijde noorden en in het algemeen voor rijke mensen wereldwijd. Dit betekent dat we onszelf grenzen moeten stellen, in lijn met wat duurzaam is voor de planeet waarop we leven en in lijn met wat redelijk is voor onze medemensen, vooral in het Zuiden, met wie we de aarde delen.

RENTMEESTERSCHAP

We streven naar professionele normen: we streven ernaar goede beheerders te zijn van alle middelen die ons zijn toevertrouwd: kosteneffectief in ons werk, openlijk verantwoording afleggen voor ons werk, transparant in onze besluitvorming. We zijn gericht op resultaten en proberen permanent aan te tonen hoe we de meeste impact hebben.

Deel deze inhoud op sociale media