Privacybeleid - CIDSE

Privacy Policy

CIDSE privacyverklaring

CIDSE volgt de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houdt rekening met de verwerking van persoonsgegevens. Uw privacy op internet is van het grootste belang voor CIDSE. Lees het volgende beleid om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld. Door deze CIDSE-website te bezoeken, accepteert u de procedures die in dit beleid worden beschreven. Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de CIDSE-functionaris voor gegevensbescherming op 

Persoonlijke gegevens en privacy

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan andere organisaties verkopen voor marketingdoeleinden. Af en toe kunnen we u informatie sturen over de activiteiten van CIDSE, inclusief oproepen en campagnes als u zich via deze link op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd.

De CIDSE-website maakt gebruik van technische cookies die standaard worden toegepast door het Content Management Systeem.

CIDSE verzamelt geen andere persoonlijke informatie van bezoekers van haar website dan informatie die willens en wetens wordt verstrekt via het abonnement op de nieuwsbrief. De verspreiding van de nieuwsbrief volgt de legitieme belangen omdat het mensen betreft die zich erop hebben geabonneerd.

CIDSE zal altijd proberen uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We streven ernaar te investeren in technologie om uw informatie te beveiligen.

CIDSE aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van informatie.

Gebruik van deze site wordt verzorgd door CIDSE met inachtneming van de volgende Algemene voorwaarden.

 1. Uw gebruik betekent acceptatie van deze Algemene voorwaarden op de datum van uw eerste gebruik van de site.
 2. CIDSE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door wijzigingen online te plaatsen. Als u deze site blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u akkoord gaat met deze gewijzigde overeenkomst.
 3. U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten, of het gebruik en genot van de site door derden belemmert of belemmert.
 4. Deze site en de informatie, namen, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's met betrekking tot of gerelateerd aan CIDSE worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. CIDSE is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik of in verband met dergelijk gebruik of verlies van gebruik van de site, hetzij in contract of uit nalatigheid.
 5. CIDSE garandeert niet dat de functies in het materiaal op deze site ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit vertegenwoordigen , nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de materialen.
 6. Auteursrechtbeperkingen:
  1. Commercieel gebruik of publicatie van alle weergegeven items is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van CIDSE. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie door CIDSE voor het gebruik van weergegeven items.
  2. Documenten mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden gekopieerd, op voorwaarde dat ook copyright- en bronaanduidingen worden gekopieerd, er geen wijzigingen worden aangebracht en het document volledig wordt gekopieerd. Sommige documenten en foto's zijn echter op deze site gepubliceerd met toestemming van de betreffende auteursrechteigenaren (die geen CIDSE zijn). Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden en toestemming om ze te kopiëren moet worden aangevraagd bij de auteursrechteigenaren (de bronnen worden aangegeven in deze documenten / foto's).
 7. CIDSE neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.
 8. Alle communicatie of materiaal dat u verzendt naar of publiceert op een openbaar gedeelte van de site, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en wordt behandeld als niet-vertrouwelijke en niet-eigendomsinformatie.
 9. Als er een conflict is tussen deze Algemene voorwaarden en regels en / of specifieke gebruiksvoorwaarden die op deze site staan ​​met betrekking tot specifiek materiaal, dan hebben deze laatste voorrang.
 10. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die uitsluitend van toepassing is, en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken om geschillen te beslechten die kunnen ontstaan ​​in verband met deze voorwaarden en voorwaarden.
 11. Als deze Algemene Voorwaarden niet volledig worden geaccepteerd, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden beëindigd.
Deel deze inhoud op sociale media