Personeel en structuren - CIDSE

Personeel en structuren

Het CIDSE-secretariaat faciliteert en coördineert de gemeenschappelijke inspanningen van zijn leden, vertegenwoordigt CIDSE op EU- en internationaal niveau en onderneemt belangenbehartiging en andere initiatieven in samenwerking met zijn leden om bij te dragen aan systemische verandering en wereldwijde rechtvaardigheid.

Het secretariaat is georganiseerd in teams die verschillende werkgroepen coördineren om zijn doelstellingen te bereiken:

1. Maatschappelijke en ecologische transformatie
2. Gemeenschappen krijgen weer controle over het gemeengoed
3. Het hoofd bieden aan de klimaatverandering: rechtvaardige en duurzame voedsel- en energiemodellen
4. Verandering begint bij onszelf

CIDSE Management Team

Josianne Gauthier

Secretaris-generaal

Tel: + 32 (0) 22 333 757
gauthier (at) cidse.org
@GauthierJCIDSE

Elise
Kervyn

Senior Adviseur

Tel: +32 495 75
kervyn (at) cidse.org
@EliseKervyn

François Delvaux 

Senior Adviseur

Tel: + 32 (0) 2 282 40 70
delvaux (at) cidse.org

Valentina Pavarotti

Communicatie Manager

Tel: + 32 (0) 2 282 43 73
pavarotti (at) cidse.org
@vale_pava

CIDSE-personeel

Inês
barral

Outreach Officer voor externe financiering en lidmaatschap

Barral (at) cidse.org

Nicky Broeckhoven

Ecologische voetafdruk en Geslachtsgelijkheid Officier

Broeckhoven (at) cidse.org

Giuseppe
Cioffo

Bedrijfsregulering en extractiefOfficier

cioffo (at) cidse.org

Carmen Contreras

Communicatiemedewerker

contreras (at) cidse.org

Daniel Campos

Stagiair Monitoring en Evaluatie Systemische Verandering

campos(at)cidse.org

Vincent
Dauby

Agro-ecologie en voedselsoevereiniteit Officier

dauby (bij) cidse.org

Myriam
Eboule

Accountant

eboule(at)cidse.org

Giorgio
Gotra

Campagnes Project

Officier
gotra (at) cidse.org

Lydia Lehlogonolo Machaka

Klimaatrechtvaardigheid en energie Officier

machaka (at) cidse.org

Marie-Paule Ogereau

Communicatie- en administratief medewerker

Tel: + 32 (0) 2 233 37 52
Ogereau (at) cidse.org

Yvette Pierret

Human Resources en administratief medewerker

Tel: + 32 (0) 2 233 37 55
Pierret (at) cidse.org

Marco Quattrola

Administratief en Logistiek Medewerker

quattrola(at)cidse.org

Fanny
Schmit

Verandering voor de planeet, zorg voor de mensen Assistent


schmit(at)cidse.org

Saïd Ben
Seddik

Technicus en programmeur, kantooronderhoud

Tel: + 32 (0) 2 230 15 01
benseddik (at) cidse.org

Benedetta
Tuccillo

Stagiaire communicatie en mobilisatie

tuccillo(at)cidse.org

Dorien Vanden Boer

Israël en bezet Palestijns gebied Beleidsmedewerker
(met zwangerschapsverlof)

vandenboer (at) cidse.org

Manny Yap

Landrechten Officier

Yap (at) cidse.org

Besluitvormingsstructuren


Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit de bestuurders van het 18 lidorganisaties. Deraad komt eenmaal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de algemene leiding van CIDSE, met name voor de evaluatie van de lopende activiteiten en de formulering van het beleid voor de toekomst.


Uitvoerend Comite

Het Uitvoerend Comité is de uitvoerende en toezichthoudende tak van de Raad van Bestuur. De secretaris-generaal, de kerkelijk assistent en de penningmeester zijn leden zonder stemrecht.

Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), voorzitter
Ricardo Loy (Manos Unidas)
Mgr. Pirmin Spiegel (Misereor)
Alistair Dutton (SCIAF)
Caoimhe de Barra (Trócaire)
Josianne Gauthier (CIDSE), secretaris-generaal 
Mgr. A. Tesfaselassie Medhin (Eparchy of Adigrat / Ethiopia), kerkelijke assistent
Dunie Wijbenga (Cordaid), Interim Penningmeester

Werkgroepen

De agentschappen die lid zijn van de CIDSE werken samen in werkgroepen, platformen en fora rond de -in het strategisch plan vastgestelde- thema's. Het CIDSE-secretariaat faciliteert de werkgroepen en zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen de leden en voor de algemene samenhang van de werkzaamheden van het CIDSE.

netwerken

CIDSE is ook lid van andere netwerken, waaronder CAN Europa de Laudato Si-beweging en CONCORD.

CIDSE is ook een van de oprichters van de European Laudato Si 'Alliance (ELSIA): een groep organisaties die hun krachten bundelen in Europa om klimaat en sociale rechtvaardigheid te bevorderen, sterk geïnspireerd door de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. In deze alliantie zijn de volgende organisaties verenigd: COMECE - Commissie van de bisschoppenconferenties van de EU; JESC - Jezuïeten Europees Sociaal Centrum; CIDSE - Internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid; GCCM - wereldwijde katholieke klimaatbeweging; Justitie en vrede Europa; CCEE - Raad van Bisschoppenconferenties van Europa.

Deel deze inhoud op sociale media