Werk met ons samen - CIDSE

werk met ons


CIDSE VACATURES

OPROEP OM VOORSTELLEN IN TE DIENEN (PDF-versie)
Eindevaluatie van de CIDSE-strategie 2017-2023 en de kaderpartnerschapsovereenkomst met het project van de Europese Commissie: "Ervaring, leren, delen door middel van gezamenlijke actie en strategische planning om mondiale rechtvaardigheid te bereiken"

Stuur uw blijk van belangstelling, motivatie, CV (met voorbeelden van eerder werk) en een voorgesteld plan naar Werving@cidse.org uiterlijk 31 augustus 2023. 

Het plan moet de volgende elementen bevatten:

  • Beschrijf uw motivatie om met CIDSE samen te werken en deel te nemen aan de ontwikkeling van de tools en de implementatie van de strategie, evenals uw ervaring en expertise over het onderwerp.
  • Presenteer uw ideeën en voorstel voor een proces, inclusief een tijdlijn voor het ontwerp van het feedbackproces en methodologie voor het raadplegingsproces, met ons netwerk, personeel en andere belanghebbenden, zoals wereldwijde partners.
  • Een geschatte uitsplitsing van het budget en de benodigde tijd voor het proces.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de laatste week van september.
Deel deze inhoud op sociale media