Het verlies- en schadefonds toegankelijk maken voor kwetsbare gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld - CIDSE

Het Schadefonds toegankelijk maken voor kwetsbare gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld 

Aanbevelingen op basis van ervaringen met het Groen Klimaatfonds 
CIDSE Briefingdocument, juni 2023 

Auteur: Thomas Hirsch, Klimaat & Ontwikkelingsadvies 
Redactie: Martin Krenn (KOO), Ben Wilson (SCIAF) & Kim Claes (CIDSE)


Economische en niet-economische verliezen en schade zijn de afgelopen decennia toegenomen en zullen dat blijven doen in termen van frequentie, ernst en onvoorspelbaarheid, of ze nu worden veroorzaakt door extreme weersomstandigheden of langzaam beginnende gebeurtenissen zoals zeespiegelstijging. Het grootste risico lopen klimaatgevoelige landen en gemeenschappen. Het feit dat arme en kwetsbare bevolkingsgroepen onevenredig zwaar worden getroffen door klimaatverandering, en dat dit in de toekomst nog meer het geval zal zijn, is een ernstige schending van fundamentele beginselen van klimaatrechtvaardigheid en billijkheid.

Zonder internationale steun zullen deze landen niet in staat zijn om de beschermingskloof te dichten tegen verder massaal klimaatverlies en -schade, noch zullen ze in staat zijn om de overstap te maken naar koolstofvrije duurzame ontwikkeling – twee kanten van dezelfde medaille. 


Deze briefing papier

  • onderstreept de noodzaak om verlies en schade aan te pakken als een staatsverplichting volgens de internationale mensenrechtenwetgeving.  
  • Stelt dat directe toegang van de gemeenschap tot financiering voor verlies en schade een essentiële vereiste is om de meest kwetsbaren te bereiken 
  • Deel lessen die kunnen worden getrokken uit de ervaring met het Green Climate Fund op basis van het werk van CIDSE de toegang van het maatschappelijk middenveld tot het Groen Klimaatfonds verbeteren
  • Biedt aanbevelingen over hoe de werking van het Schadefonds kan worden afgestemd op de behoeften van kwetsbare gemeenschappen en over hoe het bestuur en de structuur van het Fonds kunnen worden afgestemd om mensen te bereiken die zijn getroffen door verlies en schade of maatschappelijke organisaties die ondersteuning bieden hen. Specificaties 

De briefing werd officieel gelanceerd op 14 juni 2023 tijdens een nevenevenement op de conferentie over klimaatverandering in Bonn (SB58), mede georganiseerd door CAN, KOO, ActionAid, CIDSE, Christian Aid, Maryknoll Office for Global Concerns, SCIAF en Act-Church of Sweden.

Contactpersoon: Kim Claes, Energy and Extractivism Officer (claes(at)cidse.org), CIDSE 

Medegefinancierd door de Europese Unie. De inhoud is de exclusieve verantwoordelijkheid van de auteur en CIDSE en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie.  


Omslagfoto: COP27-demonstratie in Sharm El Sheikh, 2022. Credit: CIDSE.

Deel deze inhoud op sociale media