125 Kerkleiders vragen de EU om een ​​einde te maken aan conflictmineralen - CIDSE

125 Kerkleiders vragen de EU een einde te maken aan conflictmineralen

Nadat de ontwerp-verordening die vorig jaar door de Europese Commissie was voorgesteld om een ​​einde te maken aan het gebruik van mijnopbrengsten om gewapende conflicten te financieren, is de discussie over conflictmineralen op tafel gekomen.

(Artikel beschikbaar in EN - DE - FR)

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in europeinfos #180, maart 2015. Europeinfos is de maandelijkse nieuwsbrief van COMECE en het Jesuit Europees Sociaal Centrum.

Uit recent onderzoek naar zakelijke relaties tussen Europa en Afrika, Azië en Latijns-Amerika is gebleken dat Europese bedrijven betrokken zijn bij groepen en strijdkrachten die geweld en misbruik in veel regio's van de wereld bestendigen bij het produceren van nieuwe laptops of mobiele telefoons. In veel zuidelijke landen financieren de winning, verwerking en handel van veel natuurlijke hulpbronnen in consumentenproducten die in Europa worden verkocht, gewapende groepen die ernstige mensenrechtenschendingen begaan.

125 Katholieke leiders van over de hele wereld zijn bijeengekomen in een ongekende oproep voor de EU-regels om bindend en consistent te zijn en ondertekenden een gemeenschappelijke verklaring, die voor het eerst werd uitgebracht in oktober 2014 en steun blijft blijven krijgen bij Europese en andere bisschoppen, vooral nu voor de cruciale stemmen in het Europees Parlement (EP).

Bisschoppen uit de Democratische Republiek Congo (DRC), die uit de eerste hand de gevolgen kennen van conflictmineralen op lokale gemeenschappen, behoren ook tot de ondertekenaars. De oostelijke regio van de Democratische Republiek Congo is rijk aan mineralen, maar naast de rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen zowel onder als boven de grond, leeft de meerderheid van de mensen in ellende. Kinderen hebben moeite met voldoende voedsel om te eten en kunnen vaak niet naar school, zonder de basisbehoeften. Jongeren leven zonder uitzicht op werk en hebben onvoldoende middelen van bestaan. En naast ellende, is geweld een constante bedreiging in de DRC: sommige mijnsites staan ​​onder controle van milities en hun exploitatie genereert inkomsten die conflicten voeden in plaats van het levensonderhoud van de mensen te verbeteren.

"Aangezien ik weet in welke ellende onze mensen leven, en hoe de anarchistische, niet-gecoördineerde en zelfs illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen heeft bijgedragen tot de verarming van onze mensen, aarzelden we niet om te ondertekenen", zei de Democratische Republiek Congo. Bisschop Fridolin Ambongo, voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor natuurlijke hulpbronnen. Hij voegde eraan toe: "We hopen dat er een duidelijke wet komt die de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen reguleert en dat dit grote bedrijven zal verplichten de regels te volgen en transparant te zijn". Mgr Ambongo en Mgr Fulgence Muteba, bisschop van Kilwa-Kasenga (DRC) bezochten in februari het Europese parlement onder begeleiding van CIDSE. Ze kregen de kans om enkele belangrijke parlementaire leiders te ontmoeten om met hen te delen hoe de kerk werkt met gemeenschappen die lijden en wat er nodig zou zijn om de verordening bij te dragen aan het verbreken van de banden tussen natuurlijke hulpbronnen en conflicten; ze hopen nu dat met hun verzoeken rekening wordt gehouden.

De Democratische Republiek Congo is een voorbeeld van de urgentie waarmee we de situatie moeten reguleren. De EU heeft al haar bereidheid getoond om in 2013 krachtig op te treden met betrekking tot de transparantie van betalingen in de winningsindustrieën. De leden van het Europees Parlement hebben nu een cruciale kans om voort te bouwen op dit succes door het zwakke voorstel van de Europese Commissie te versterken.

Een van de elementen van het voorstel van de Europese Commissie dat in twijfel wordt getrokken, heeft betrekking op de doeltreffendheid van een vrijwillige regeling om de doelstelling te halen om het verband tussen conflicten en natuurlijke hulpbronnen te verbreken. In de Democratische Republiek Congo en het gebied van de Grote Meren zijn onlangs bindende regels ingevoerd om de oorsprong van grondstoffen te certificeren. Bisschoppen uit de Democratische Republiek Congo zijn uit de eerste hand getuige geweest van hoe de 2010 Amerikaanse wetgeving Dodd Frank Act, sectie 1502, veranderingen op het terrein heeft veroorzaakt door bedrijfsactoren van alle nationaliteiten in de richting van verantwoorde winning van mineralen.

Kerkleiders vestigen ook de aandacht op de noodzaak om consistent te zijn in de bestreken natuurlijke hulpbronnen. Voor onze zussen en broeders in lokale gemeenschappen die te maken hebben met mensenrechtenschendingen en geweld, maakt het niet uit of bedrijven naar tin of goud winnen, wat onder het huidige voorstel zou vallen, of koper en diamanten in landen als Myanmar of Zimbabwe, die zou niet. Potentieel kunnen alle mineralen een bron van conflicten zijn.

We herinneren ons de woorden van paus Franciscus in het Europees Parlement van afgelopen november: “Vandaag staat de bevordering van de mensenrechten centraal in de inzet van de Europese Unie om de waardigheid van de persoon te bevorderen, zowel binnen de Unie als in haar relaties met andere landen. . … De tijd is gekomen om samen te werken aan het bouwen van een Europa dat niet draait om de economie, maar om de heiligheid van de menselijke persoon, om onvervreemdbare waarden. "

Deel deze inhoud op sociale media