Persbericht: toespraak van de paus tot de Algemene Vergadering van de VN: CIDSE weerspiegelt het pleidooi van de paus voor een radicale verschuiving - CIDSE

Persbericht: Pope's toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN: CIDSE herhaalt Pope's pleidooi voor een radicale verandering

De paus heeft vanochtend de VN-GA toegesproken en benadrukt dat sociale en economische uitsluiting een aanval op de mensenrechten en onze natuurlijke omgeving is.

De paus wees erop dat het verkeerd gebruik van macht in onze wereld velen in regelrechte uitsluiting heeft achtergelaten en het milieu heeft beschadigd dat het menselijk leven zelf in stand houdt. “Misbruik en vernietiging van het milieu gaan tegelijkertijd gepaard met een niet te stoppen proces van uitsluiting. Inderdaad, een egoïstisch en onbeperkt verlangen naar macht en materieel welzijn leidt zowel tot misbruik van beschikbare natuurlijke hulpbronnen als tot uitsluiting van de zwakken […] ”.

Hij heeft herhaaldelijk gesproken over het verwoestende effect dat extreem weer heeft op gemeenschappen in verschillende delen van de wereld. De paus zei vandaag over klimaatverandering: 'De ecologische crisis, samen met de vernietiging van een groot deel van de biodiversiteit in de wereld, kan het bestaan ​​van de menselijke soort zelf in gevaar brengen. Dit, en de nadelige gevolgen van een onverantwoordelijke misleiding van de wereldeconomie, geleid door de enige ambitie voor rijkdom en macht, moeten een oproep zijn tot een diepgaande reflectie over de mens ”. Hij roept de IFI's op prioriteit te geven aan duurzame ontwikkeling van landen en zich niet blindelings te onderwerpen aan de voorschriften van de financiële markten.

Geïnspireerd door de woorden van paus Franciscus roept CIDSE onze politieke leiders op dringend actie te ondernemen om te voorkomen dat klimaatverandering mensen in verdere armoede drijft. “Internationale leiders moeten acht slaan op de woorden van de paus. Mensenrechten en het respect voor het milieu moeten centraal staan ​​bij de uitvoering van de nieuwe agenda voor duurzame ontwikkelingsdoelen en het klimaatakkoord in Parijs ”, aldus Bernd Nilles, secretaris-generaal van CIDSE. "In dit opzicht is de noodzaak van een eerlijke en bindende overeenkomst over klimaatverandering op de VN-top in december van essentieel belang om van koers te veranderen", zegt Bernd Nilles, secretaris-generaal van CIDSE. "

Twee dagen voor de VN-top over duurzame ontwikkeling, een verklaring gecoördineerd door CIDSE en mede ondertekend door meer dan 50 politieke besluitvormers, schrijvers, activisten, geloofsleiders en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De oproep eiste meer ambitie bij het aanpakken van sociale onrechtvaardigheid en pleitte voor een nieuwe nadruk op noties van welzijn, een zorgcultuur en gedeelde welvaart. Zoals Zijne Heiligheid heeft opgemerkt, is er een "noodzaak voor een radicale verschuiving in het politieke en economische beleid om te voorzien in de behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen ter wereld."

Contact: Valentina Pavarotti, CIDSE Media and Communication Officer, pavarotti (at) cidse.org

Press_release__Pope_address_to_the_UN.pdf
Public_Statement_Sept_2015_Final_EN_with_signatures_2.pdf

Deel deze inhoud op sociale media