Kernboodschappen van paneldebat over EU-regelgeving voor conflictmineralen - CIDSE
CIDSE

Kernboodschappen uit paneldiscussie over EU-regelgeving voor conflictmineralen

CIDSE

"EU-regelgeving voor conflictmineralen: een stap in de richting van meer moraliteit in mondiale toeleveringsketens?"

Kernberichten van de paneldebat georganiseerd door CIDSE, Justice & Peace België, EurAc, Misereor en Brot für die Welt. 
Brussel, 14 maart 2016

 

 

 

Credit: CIDSE


Abt Léonard SANTEDI
, Secretaris-generaal van de Congolese Bisschoppenconferentie, deelde zijn ervaring vanaf de grond waar hij getuigt dat bedrijven die de betrokken mineralen verhandelen medeplichtig kunnen zijn aan misbruik, zelfs verkrachting en dood. In dit verband zou een vrijwillige regeling niet voldoende zijn om de situatie van de bevolking in de buurt van mijngebieden te verbeteren. Een onderzoek dat zij hebben uitgevoerd, toonde aan dat de 2010 US Dodd Frank Act echte veranderingen heeft veroorzaakt door bedrijfsactoren van alle nationaliteiten in de richting van verantwoorde winning van mineralen; het weerleggen van beweringen dat dit de oorzaak was van negatieve gevolgen. Hij herinnerde aan de essentiële morele belangen van de verordening.

“Ik kom hier met een schreeuw van lijden aan mijn volk, maar ook een schreeuw van hoop. In Congo hebben we een spreekwoord dat zegt: 'Eén enkele vinger kan een banaan niet schillen.' Het opruimen van de handel in mineralen moet een gemeenschappelijke strijd zijn voor iedereen: bedrijven, overheden, het maatschappelijk middenveld. In overeenstemming met haar waarden en respect voor de menselijke waardigheid heeft de Europese Unie een verantwoordelijkheidsplicht en solidariteit. Anders is het de wet van de jungle. '

 

Jan TYTGAT, Directeur EU Government Affairs Benelux bij Umicore, presenteerde het risicobeheerbeleid van Umicore dat bestaat uit het kennen van het product, de leverancier en de transactie. Afhankelijk van het risico wordt due diligence verhoogd, gecontroleerd volgens OESO-normen. Dit wordt aangedreven door consumenten, in sieraden, in elektronica. Grote autofabrikanten vragen naar de oorsprong van mineralen, zelfs zonder wettelijk kader. Volgens hem zijn de risico's voor kleine bedrijven hetzelfde, hoewel ze misschien niet dezelfde middelen hebben.

“Een voorstel dat niet verwijst naar downstream kan klanten niet verzekeren dat telefoons geen conflictgoud bevatten. Het snijdt het probleem in delen. Elke week ontvangen we vragen van downstream-klanten over het conflictvrije karakter van onze mineralen. Er is een enorme druk van eindklanten op onze due diligence. ”

 

Frédéric TRIEST, Adjunct-directeur van EurAc herinnerde eraan dat volgens de cijfers van de Europese Commissie, slechts 4% van de beoogde bedrijven de OESO-normen onder een vrijwillig regime implementeren. En 50% van het MKB dat reageerde op de raadpleging van de Commissie was voor bindende regelgeving. Hoewel de Europese Commissie na de stemming in het Europees Parlement een stap heeft gezet in de richting van een bindende verordening, zou een verordening die zich niet zou richten op alle bedrijven die de mineralen op de EU-markt brengen niet effectief zijn.

"Hoewel Umicore en sommige andere bedrijven de beste praktijken kunnen zijn, tenzij de lidstaten het eens zijn over krachtige dwingende maatregelen, zouden onbetrouwbare bedrijven nog steeds handel mogen blijven drijven in troebele wateren."

 

MEP Elmar BROK, Voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement, herinnerde eraan dat het stoppen van conflictmineralen belangrijk is voor de EU thuis, voor vrede en veiligheid. Als politicus zoekt hij naar de beste methode om daar te komen. Hij maakt zich zorgen over downstream kleine en middelgrote ondernemingen, hun vermogen om due diligence te ondernemen en haalbaarheid van controle tot in de mijnen, en blijvende bereidheid om uit de regio te betrekken. Hij is voorstander van een bindende verordening met een beperkte reikwijdte die tot een succesvolle politieke consensus zou kunnen komen, in een poging het te laten werken en vervolgens de reikwijdte mogelijk uit te breiden, ook naar andere mineralen.

“Een bindende overeenkomst met een beperkte reikwijdte is geen volledige morele benadering, maar het kan een oplossing zijn. Ik werk al lang genoeg in het bedrijfsleven en heb te veel 'Volkswagens' gezien om te weten dat de waarde van zelfbeheersing nul is. "

 

Onder de vertegenwoordigers van de particuliere sector in het publiek waren de naar voren gebrachte standpunten genuanceerd en uitten ze bezorgdheid over het concurrentievermogen en de haalbaarheid van handhaving, maar ook dat stroomafwaartse producten en consumenten niet onder de verordening zouden vallen. Uiteindelijk nam een ​​werknemersvertegenwoordiger het woord, eraan herinnerend dat de mijnwerkers het kwetsbaarst zijn in de toeleveringsketens en pleitte voor meer solidariteit in de regels van de wereldhandel.

 

Contact: Stefan Reinhold / CIDSE: reinhold (at) cidse.org

Conflict_Minerals_panel_debate_14_March_6pm_at_COMECE.pdf
KeyZmessagesZfromZConflictZMineralsZpanelZdebate.pdf

Deel deze inhoud op sociale media