Gezamenlijke verklaring van CIDSE en ACT Alliance EU over de vijandelijkheden tussen Israël en Hamas – CIDSE

Gezamenlijke verklaring van CIDSE en ACT Alliance EU over de vijandelijkheden tussen Israël en Hamas

Fotoomslag: Gisha.

Oproep tot onmiddellijke stopzetting van alle vijandelijkheden en bescherming van burgers in de bezette Palestijnse gebieden en Israël.  

Op zaterdag 7 oktober ondernamen Hamas-militanten een ongekende grootschalige aanval op Israël. Israël reageerde met een aanval op de Gazastrook, waarbij het dichtbevolkte gebied zwaar werd gebombardeerd. De escalatie van het geweld heeft onuitsprekelijk menselijk lijden veroorzaakt voor zowel de Palestijnen als de Israëliërs. Tot nu toe zijn duizenden mensen gewond geraakt, en het dodental stijgt.[1] Tot op heden zijn volgens VN-OCHA meer dan 900 Israëli's gedood door Hamas-militanten en zijn velen als gijzelaars gevangengenomen, terwijl meer dan 700 Palestijnen zijn gedood door het Israëlische leger in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.[2]

Er is geen rechtvaardiging voor de misdaden begaan door Hamas-troepen tijdens hun militaire inval. Het doden van burgers, het nemen van gijzelaars en het onderwerpen van hen aan mishandeling, en de executie van gevangengenomen soldaten komen neer op oorlogsmisdaden volgens het Statuut van Rome en het Aanvullend Protocol I bij de Conventie van Genève. Op dezelfde manier komen de willekeurige bombardementen en de opzettelijke aanvallen op de Palestijnse burgerbevolking en infrastructuur zoals ziekenhuizen en scholen door het Israëlische leger ook neer op oorlogsmisdaden[3], terwijl vervolging, of collectieve bestraffing, neerkomt op een misdaad tegen de menselijkheid volgens het Statuut van Rome. .[4] Alle burgers moeten worden beschermd in volledige overeenstemming met het internationaal humanitair recht. CIDSE en ACT Alliance EU dringen er bij de EU, de EU-lidstaten en de Amerikaanse regering op aan om de partijen op te roepen een onmiddellijk staakt-het-vuren af ​​te kondigen, de belegering van Gaza op te heffen en alle willekeurige aanvallen op burgers, ongeacht de nationaliteit die ze hebben, krachtig te veroordelen.   

Terwijl we rouwen om de verwoestende gevolgen van het escalerende geweld, mogen we de diepere oorzaken niet vergeten die deze eindeloze cyclus van geweld en menselijke tragedies in stand houden. Zestien jaar blokkade in Gaza heeft geleid tot een door de mens veroorzaakte humanitaire, sociale en economische ramp, waardoor generaties Gazanen zijn veroordeeld tot een leven dat wordt beschreven als een openluchtgevangenis, verstoken van hoop en menselijke waardigheid. Zesenvijftig jaar militaire bezetting, de annexatie van Palestijns land en systematische discriminatie hebben geleid tot ernstige dagelijkse schendingen van de fundamentele rechten van de Palestijnen. De illegale nederzettingen blijven zich uitbreiden en het geweld van de kolonisten neemt toe, wat bijdraagt ​​aan de dwangomgeving die instrumenteel is voor de onteigening en gedwongen verplaatsing van Palestijnse gemeenschappen op de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. De veranderingen in de status quo rond de Tempelberg/Haram Al-Sharif in Oost-Jeruzalem en schendingen van het recht op aanbidding hebben lange tijd de vlammen aangewakkerd in een uiterst onstabiele situatie. De enige weg naar een duurzame vrede met vrijheid, veiligheid en waardigheid voor alle mensen in Israël en de bezette Palestijnse gebieden is het dringend en onmiddellijk aanpakken van deze onderliggende oorzaken.  

De internationale gemeenschap en vooral de regeringen van de EU en de VS dragen een zware verantwoordelijkheid voor de verslechterende situatie. Jarenlang zijn zij er niet in geslaagd Israël op adequate wijze verantwoordelijk te houden voor grove schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, in overeenstemming met hun eigen derdestaatverplichtingen onder het internationaal recht.[5] Een bevooroordeelde benadering van de toepasbaarheid van het internationaal recht en de aansprakelijkheid voor schendingen ondermijnt de op regels gebaseerde internationale orde en de universaliteit van de waarde van het menselijk leven. Meer in het algemeen is een dergelijke aanpak schadelijk, ondermijnt alle vredesinspanningen en zal alleen maar leiden tot meer escalatie en ophitsing. Regeringen moeten zich inspannen voor gerechtigheid, om respect voor de fundamentele rechten van alle volkeren en voor hun gelijkheid in waardigheid en rechten te garanderen. Dit is de enige manier om vrede tussen Israëliërs en Palestijnen te bereiken 

CIDSE en ACT Alliance EU dringen er bij de regeringen van de EU en de VS op aan  

  1. Roep de partijen op om onmiddellijk te komen tot een stopzetting van alle vijandelijkheden en een einde aan de belegering van de Gazastrook. 
  1. Roep de partijen op om hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal humanitair recht na te komen en burgers te beschermen.  
  1. Zorgen voor aansprakelijkheid voor schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechtenwetgeving.  
  1. Dring er bij de EU op aan om de humanitaire steun aan de getroffen bevolking in Gaza te behouden en te vergroten, inclusief het creëren van onmiddellijke humanitaire toegang tot de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen.  

Opmerkingen:

  1. Meer dan 900 Israëli's, waaronder buitenlanders, werden gedood, waardoor het de dodelijkste aanval in Israël in decennia was. Volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid raakten minstens 2,616 mensen gewond. Volgens Israëlische bronnen werden meer dan vijftig leden van de Israëlische strijdkrachten en Israëlische burgers, waaronder vrouwen en kinderen, gevangengenomen en met geweld naar Gaza gebracht. Palestijnse gewapende groepen in Gaza beweren meer dan 50 mensen te hebben gevangengenomen en met geweld naar Gaza te hebben gebracht. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn minstens 150 Palestijnen gedood en 687 anderen gewond. Nog eens 3,800 Palestijnen, waaronder vier kinderen, werden gedood en 17 raakten gewond door Israëlische troepen op de Westelijke Jordaanoever. Bron: www.ochaopt.org/content/escalation-gaza-strip-andisrael-flash-update-3
  2. www.ochaopt.org/content/escalation-gaza-strip-and-israel-flash-update-3
  3. www.un.org/en/genocideprevention/warcrimes.shtml#:~:text=Some%20examples%20of%20prohibited%20acts,charitable%20purposes %2C%20historical%20monuments%20 of en www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.34_AP-I-EN.pdf
  4. Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, 1998, artikel 7(h).
  5. Gemeenschappelijk artikel 1 voor alle vier Verdragen van Genève, ihl-databases.icrc.org/en/ihl-verdragen/gciv-1949/article-1?activeTab=undefined 
Deel deze inhoud op sociale media