De Raad van Bestuur van CIDSE verwelkomt twee speciale gasten tijdens de jaarlijkse vergadering - CIDSE
© CIDSE

CIDSE Raad van bestuur verwelkomt twee speciale gasten op de jaarlijkse vergadering

© CIDSE

De jaarlijkse vergadering van de Raad van Bestuur van CIDSE vond plaats van 25-27 januari in Leuven, België en de bestuursleden hadden het genoegen kardinaal Peter Turkson, prefect van het nieuwe Dicasterie ter bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling, en de heer Stefano Manservisi te verwelkomen, Directeur-generaal van DG DEVCO (het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de Europese Commissie). Deze gasten gaven CIDSE inzicht toen het zijn nieuwe strategische raamwerk, 'Acting for Transformation for a Just and Sustainable World', begint uit te voeren.

 

Kardinaal Turkson ontmoette het bestuur donderdagochtend om het nieuwe Dicastery for Promoting Integral Human Development te bespreken, dat in augustus door paus Francis werd opgericht toen hij de Pauselijke Raden voor Justitie en Vrede, Cor Unum, Migranten en Reizigers en het Ministerie van Gezondheidszorg samenvoegde.

Het dicastery werd officieel gelanceerd in januari en is gericht op kwesties met betrekking tot migranten, mensen in nood, zieken, uitgesloten en gemarginaliseerde, gevangenen en werklozen, evenals slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen en alle vormen van slavernij en martelen.

De oprichting van dit nieuwe klooster is een voortzetting van de betrokkenheid van paus Franciscus bij basisorganisaties die werken aan meer economische en sociale rechtvaardigheid. De paus heeft inspanningen geleverd om de banden met sociale rechtvaardigheidsbewegingen, met name die in het Zuiden, te versterken via de World Meetings of Popular Movements. Er zijn tot nu toe drie vergaderingen geweest en een regionale bijeenkomst die mede wordt gesponsord door het dicastery zal worden gehouden in februari in Modesto, Californië, waar meer dan 500 grassroots leiders zullen samenkomen.

Kardinaal Turkson sprak over het mandaat van deze nieuwe afdeling en mogelijke gebieden voor samenwerking met CIDSE, met name in verband met Paus Franciscus 'encycliek' Laudato Si ': On Care for our Common Home', wiens oproep om de vernietiging van de planeet te stoppen is weerspiegeld in het strategische kader van CIDSE.

Kardinaal Turkson maakte van de gelegenheid gebruik om de vertrekkende president Heinz Hödl te bedanken en prees het CIDSE-leiderschap voor het werk dat het de afgelopen jaren heeft gedaan, de samenwerking met de Heilige Stoel om te zorgen voor ons gemeenschappelijke huis en de steun aan lokale kerken over de hele wereld om het mogelijk te maken alle mensen om een ​​waardig leven te leiden.

Die middag hield het bestuur ook een speciale sessie met Meneer Manservisi van DG Devco om de implementatie van akkoorden zoals de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en de toekomst van buitenlandse hulp te bespreken.

De nieuw gekozen voorzitter van de raad, Éamonn Meehan van Trócaire, opende de sessie met een presentatie van het werk van CIDSE en de doelstellingen van zijn strategisch kader. Verschillende externe uitdagingen en kansen bij de uitvoering van deze historische overeenkomsten werden besproken, evenals hoe het beleid de doelstellingen zal weerspiegelen die erin worden gesteld.

De aanwezigheid van beide gasten moedigde diepgaande en diverse discussies aan die ongetwijfeld verdere reflecties zullen verrijken over de acties die nodig zijn voor de overgang naar een rechtvaardiger en duurzamere wereld.

 

Deel deze inhoud op sociale media