CIDSE schriftelijke verklaring voor de 3e sessie van de IGWG - CIDSE

CIDSE schriftelijke verklaring voor de 3rd-sessie van de IGWG

CIDSE-bijdrage aan de open intergouvernementele werkgroep over transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen met betrekking tot mensenrechten voor hun derde sessie (Genève, 23 – 27 oktober 2017)

CIDSE verwelkomt de door de voorzitter-rapporteur voorgestelde elementen voor het internationale juridisch bindende instrument voor transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen met betrekking tot mensenrechten. Ze geven een holistisch beeld van de uitdagingen die internationale actie vereisen. Het is nu aan de staten om de verschillende elementen te overwegen en constructieve voorstellen te formuleren voor verdere uitwerking van deze elementen en van de eigenlijke tekst van het Verdrag.

Deze inzending belicht een aantal gebieden die regeringen moeten voortzetten om meer na te denken en te werken. Dit zal deel uitmaken van de noodzakelijke stappen om het best over te gaan van elementen naar verdragstekst.

Als een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid hebben we deelgenomen aan beleidsdiscussies op nationaal niveau om ervoor te zorgen dat bedrijven de mensenrechten tijdens hun activiteiten respecteren en onze eigen regeringen sterk aanmoedigen om actief deel te nemen aan de VN-zitting van de intergouvernementele werkgroep.

Contact: Denise Auclair (auclair (at) cidse.org)

 

 

 

CIDSE schriftelijke verklaring 3rd-sessie IGWG oktober 2017

Deel deze inhoud op sociale media