Panel op de virtuele klimaattop: een nieuw ontwikkelingsparadigma voor mens en planeet - CIDSE

Panel op de Virtual Climate Summit: een nieuw ontwikkelingsparadigma voor mens en planeet

Gemeenschappen reageren op klimaatverandering met integrale oplossingen die de systemische oorsprong van het probleem aanpakken. Bekijk ons ​​panel op de Virtuele klimaattop webpagina op 22 november van 17: 45 tot 18: 45 CET.

De virtuele klimaattop is een innovatieve klimaatconferentie die volledig online wordt gehouden en die wereldwijde inclusiviteit aanmoedigt en tegelijkertijd de COXNUMX-uitstoot van reizigers naar een fysieke bijeenkomst vermijdt. De Summit wordt georganiseerd door de Klimaat Kwetsbaar Forum (CVF), een platform voor internationale samenwerking tussen overheden uit landen die zeer kwetsbaar zijn voor een verwarmende planeet.

De klimaatcrisis is uiteindelijk een gevolg van ongelijke economische, sociale en politieke systemen. De systemische aard van de oorzaken van cilmate-verandering vereist een systemische respons. Geloofsgemeenschappen over de hele wereld hebben opgeroepen tot systemische reacties onder het concept van 'integrale ecologie' zoals vastgesteld door paus Franciscus. Op het gebied van ontwikkeling brengt de toepassing van integrale ecologie valse oplossingen in diskrediet die mensen in gevaar brengen en natuurlijke hulpbronnen aantasten. Het aanpakken van klimaatverandering is inderdaad een kwestie van rechtvaardigheid: het waarborgen en opbouwen van de veerkracht van gemeenschappen gaat over het waarborgen van het recht voor iedereen om te leven in een veilige, eerlijke en beschermde omgeving waar niemand wordt achtergelaten. Gelijkheid en het principe van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en respectieve capaciteiten (CBDR-RC) moeten de kern vormen van elk klimaatbeleid. 

De panelsessie is bedoeld om de oplossingen en alternatieven van mensen weer te geven die werken op de systemische schaal die we nodig hebben, van gedecentraliseerde hernieuwbare energie in handen van de gemeenschap tot agro-ecologische methoden. Er bestaat al een schat aan bewezen ideeën en ervaringen om een ​​wereldwijde transformatie op te bouwen, maar er zijn veel obstakels die het opschalen van dergelijke oplossingen verhinderen en het panel zal proberen dergelijke uitdagingen te beoordelen.

Bovendien zal het panel zich met name richten op de rol van jongeren en geloofsgroepen bij het mobiliseren voor klimaatrechtvaardigheid, waarbij wordt opgeroepen tot een 'ecologische conversie' die een sterke inzet op alle niveaus impliceert, en die overconsumptie aanpakt en een billijk aandeel van middelen vraagt. Zulke stemmen hebben de kracht om de wereldleiders te inspireren om moediger acties te ondernemen en ambitie te vergroten.

Doelstellingen van het panel:  

  • Benadruk het verband tussen klimaat- en ontwikkelingskwesties en herhaal het belang van het aanpakken van meerdere crises als één; 
  • Benadruk de cruciale rol van jongeren en gelovigen als belangrijke actoren in het maatschappelijk middenveld: het opbouwen van bewegingen en verbanden in de bredere publieke opinie en het maatschappelijk middenveld;
  • Toon aan dat er alternatieven bestaan ​​en oplossingen al in veel delen van de wereld plaatsvinden: focus op duurzame energiesystemen en agro-ecologieprojecten.

Sprekers:

  • HE Abune Tesfaselassie Medhin - Bisschop van de Ethiopische katholieke Eparchy van Adigrat in Ethiopië
  • Prof. Olivier De Schutter - Co-voorzitter, Internationaal panel van deskundigen voor duurzame voedselsystemen (IPES-Food)
  • Mevrouw Melania Chiponda - Coördinator van campagnes voor energie en klimaatrechtvaardigheid bij WOMIN Zuid-Afrika
  • Joseph Sapati Moeono-Kolio - Jeugdvertegenwoordiger van de Pacific Climate Warriors

 

 

Deel deze inhoud op sociale media