Regulerende bedrijven om het recht op voedsel te waarborgen - CIDSE

Regelgevende bedrijven om het recht op voedsel te waarborgen

Entraide et Fraternité

Zoals gewoonlijk op het einde van het bedrijf?
Een analyse door Louise Pigeolet, vrijwilliger bij Entraide et Fraternité
december 2018 (beschikbaar in EN-FR)

Engels
Het recht op voedsel is een grondrecht dat vaak in gevaar wordt gebracht door de activiteiten van grote multinationale ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de agribusiness en de winning van minerale en bosrijke hulpbronnen over de hele wereld. Mensen die als gevolg van landroof worden beroofd van dit recht en van de inkomsten die hun land genereert, worden meestal weerloos achtergelaten tegenover deze reuzen. Afgezien van het in beslag nemen van hun recht op voedsel door een buitenlandse multinational, kunnen deze mensen ook lijden onder het gebrek aan toegang tot verhaal waardoor ze compensatie kunnen krijgen voor de schade die ze hebben geleden. Verschillende factoren helpen deze stand van zaken te verklaren, waarvan sommige zijn geworteld in de tekortkomingen van het huidige internationale recht. Het bindende verdrag dat nu door de Verenigde Naties wordt opgesteld, zou een manier zijn om sommige van die tekortkomingen te verhelpen en mensen de middelen te geven die nodig zijn om terug te vechten in dit David en Goliath-scenario.

Frans
Le droit à l'alimentation est un droit fondamental trop souvent mis en péril par les activités d'importantes sociétés spécialisées dans l'agrobusiness, l'exploitation minière ou forestière, à travers le monde. Les personnes privées de ce droit du fait de l'accaparement de leurs terres et des revenus qu'ils en tiraient se retrouvent le plus souvent démunies face à ces géants. En plus de voir leur droit à l'alimentation confisqué par une multinationale étrangère, ces personnes risquent également le plus souvent de souffrir du manque d'accès à une voie de recours leur permettant d'obtenir réparation pour le préjudice subi. Ceci s'explique par différents facteurs, dont zeker trouvent racine dans les lacunes du droit international actuel. Le traité contraignant en phase d'élaboration aux Nations Unies serait un moyen de combler specifices de ces lacunes, offrant ainsi à ces «David» les armes nécessaires pour affronter Goliath.

EN-Treaty_and_right_to_food_Entraide_et_Fraternité.pdf
FR-Traité_et_droit_à_l_alimentation_Entraide_et_Fraternité.pdf

Deel deze inhoud op sociale media