Een oproep van geloofsleiders voor bedrijfsverantwoordelijkheid - CIDSE

Een oproep van geloofsleiders tot bedrijfsverantwoordelijkheid

NIEUW: 6 SEPTEMBER 2023

Terwijl de politieke trialoogonderhandelingen tussen de Commissie, het Parlement en de Raad van de EU over het EU-CSDDD-voorstel op 7 september worden hervat, hebben meer dan 200 religieuze leiders zich aangesloten bij de oproep tot verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, nadat er afgelopen zomer nieuwe handtekeningen waren ontvangen. 


"Samen moeten we zorgen voor de schepping”, verklaring, juli 2023

Voorafgaand aan de tweede politieke trialoog tussen de Commissie, het Parlement en de Raad van de EU, heeft CIDSE een vrijgegeven verklaring ondertekend door meer dan 160 geloofsleiders wereldwijd, een oproep aan de EU-wetgevers om een ​​krachtige wet aan te nemen die bedrijven aansprakelijk stelt voor schade aan het milieu en schendingen van de mensenrechten.  

In 2020 ondertekenden meer dan 230 katholieke bisschoppen wereldwijd een verklaring waarin wordt opgeroepen tot verplichte mensenrechten en zorgvuldigheidswetten op het gebied van milieu. Hun vragen waren gericht op de rechten en behoeften van lokale gemeenschappen en van degenen die getroffen zijn of het risico lopen getroffen te worden door bedrijfsmisbruik.  

Deze nieuwe verklaring ondertekend door leiders van andere geloofsgroepen, waaronder veel vrouwelijke ondertekenaars, vernieuwt de eerdere oproepen en voegt meer details toe. De aanbevelingen zijn specifiek gericht op het CSDDD-voorstel van de EU en zijn gebaseerd op de ervaringen en het lot van degenen die getroffen zijn door bedrijfsmisbruik.  Specificaties
"Wereldwijde geloofsleiders verenigen zich in een dringende oproep voor een sterke EU-richtlijn inzake zorgvuldigheidseisen”, Persbericht van CIDSE, 5 juli 2023


Deze oproep wordt ondersteund door CIDSE, de internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid.

Het is tot stand gekomen met financiële steun van de Europese Unie. De inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Europese Unie weer.    

Contacten: Giuseppe Cioffo – cioffo (at) cidse.org / Giorgio Gotra – gotra (at) cidse.org.

Omslagfoto credit: Guilherme Cavalli

Deel deze inhoud op sociale media