De EU moet de mensenrechten hooghouden: de oproep van verdedigers voor een op de mensenrechten gerichte CSDDD – CIDSE

De EU moet de mensenrechten hooghouden: de oproep van verdedigers voor een CSDDD waarin de mensenrechten centraal staan

Open brief

Voorafgaand aan wat de laatste politieke trialoogonderhandelingen over de EU Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD) zouden kunnen zijn, hebben 93 mensenrechten- en milieuverdedigers en maatschappelijke organisaties uit het Mondiale Zuiden een brief gestuurd naar het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie, omdat evenals aan EP-rapporteur Lara Wolters en commissaris voor Justitie Didier Reynders, die oproepen tot een richtlijn die eerst de mensenrechten en onze planeet beschermt, en verder gaat dan de gewone gang van zaken.


aan:
Spaans voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie;
Rapporteur Lara Wolters,
De heer Didier Reynders, commissaris voor Justitie.

Geachte besluitvormers,

Wij schrijven u als verdedigers en pleitbezorgers van degenen die het zwaarst getroffen worden door uw voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD). Als ondertekenaars van Global South vertegenwoordigen en brengen wij de stem over van degenen die het meest lijden onder onverantwoorde bedrijfsactiviteiten, waaronder inheemse volkeren en werknemers aan het einde van de mondiale waardeketens. Voorafgaand aan wat de laatste onderhandelingen over CSDDD zouden kunnen zijn, verzoeken wij u onze oproep te horen voor een richtlijn die de mensenrechten en onze planeet eerst beschermt, afgezien van ‘business as usual’.

 1. Bescherm onze rechten en het milieu

  Beperkingen op de bescherming van onze rechten zullen het mogelijk maken dat de voortdurende schade aan ons voortduurt en moet verwijderd worden. In het bijzonder doen wij opnieuw een beroep op u inheemse rechten niet uit te sluiten, noch belangrijke ILO- en andere internationale instrumenten inzake de rechten van werknemers, mensenrechtenverdedigers en milieubescherming. We erkennen onze afhankelijkheid als mens van de natuurlijke omgeving voor voedsel, gezondheid en levensonderhoud, en de spirituele betekenis ervan voor velen van ons, en benadrukken de ernstige bedreiging voor de ecologische integriteit van onze planeet. Het beschermen van onze levensondersteunende systemen – water, bodem, bossen en lucht – is essentieel. De CSDDD moet zorgen voor de breedst mogelijke milieubescherming om de steeds toenemende door het bedrijfsleven veroorzaakte ecologische vernietiging tegen te gaan.

 2. Bescherm ons klimaat en onze toekomst

  Terwijl De mensheid is op koers om in 3 een rampzalige opwarming van 2050ºC te bereiken, de klimaatverandering veroorzaakt nu al ernstige schade personen, het milieu en de economiemet bijzonder rampzalige gevolgen voor gemarginaliseerde groepen, zoals inheemse volkeren en vrouwen. Bedrijven spelen een grote rol bij het opdrijven van de uitstoot van broeikasgassen. De CSDDD moet bedrijven verplichten om krachtige transitieplannen met tijdgebonden doelstellingen voor scope 1, 2 en 3 emissies effectief te implementeren. Het opnemen van het Akkoord van Parijs en de mogelijkheid van rechthebbenden om bedrijven voor de rechter te dagen zijn niets minder dan een absolute noodzaak.

 3. Verdedig onze rechten en toegang tot de rechter

  Het beperken van de burgerlijke aansprakelijkheid tot schade die 'aan een natuurlijke of rechtspersoon is toegebracht' en alleen als er een doel is 'om de natuurlijke of rechtspersoon te beschermen' betekent dat onze groepsrechten – inclusief inheemse – rechten zijn uitgesloten. Werknemers in mondiale waardeketens worden geconfronteerd met het systematisch vertrappen van hun rechten, waaronder: gewelddadige intimidaties en vakbond breken en wijdverspreid, ernstige beperkingen op collectieve onderhandelingen. Als we enige hoop willen hebben onze rechten daadwerkelijk te verdedigen, moeten alle maatregelen op het gebied van toegang tot de rechter (aanbevolen door het EU-Bureau voor de Grondrechten in 2017, 2021 en 2023 samen met het Europees Rechtsinstituut) worden nageleefd. Voor ons hangt de gerechtigheid ervan af.

 4. Zorg ervoor dat er rekening mee wordt gehouden – betekenisvolle en veilige betrokkenheid van belanghebbenden

  Onze stemmen worden nog steeds genegeerd wanneer bedrijven zakelijke beslissingen nemen die gevolgen voor ons hebben ook al lopen wij het grootste risico als het gaat om het ter sprake brengen van kwesties rond onverantwoorde bedrijfsactiviteiten. Zorg ervoor dat er rekening wordt gehouden met onze stem wanneer bedrijven beslissingen nemen die van invloed zijn op ons leven en ons levensonderhoud, erken de rol van vakbonden en werknemersvertegenwoordigers en bescherm ons tegen represailles en represailles wanneer we aan de kaak stellen bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen. Het opnemen van een verplichting voor bedrijven om betekenisvolle en veilige betrokkenheid van belanghebbenden te bewerkstelligen in alle stadia van het due diligence-proces zal resulteren in op maat gemaakte en effectieve preventie, mitigatie en herstel van negatieve gevolgen, evenals in de bescherming van mensenrechtenverdedigers.

 5. Zorg voor verplichtingen voor iedereen die schade veroorzaakt

  Dat staat buiten kijf Banken, verzekeraars, investeerders en vermogensbeheerders in de EU zijn betrokken bij ernstige negatieve gevolgen voor onze mensenrechten, het milieu en het klimaat, terwijl ons mondiale financiële systeem zo is ingericht dat prioriteit wordt gegeven aan het opleveren van dividenden ten koste van investeringen in veiligheids- en beveiligingsmaatregelen. Door de financiële sector uit te sluiten, veroordeelt u ons voor deze aanhoudende en toekomstige negatieve gevolgen. Het is niet te rechtvaardigen. Voor onze bescherming moeten zinvolle due diligence-verplichtingen gelden voor de gehele financiële sector. Vanwege hun inherente beperkingen, het gebruik van audits door derden en sectorinitiatieven kan niet automatisch worden beschouwd als gelijkwaardig aan passende due diligence-maatregelen. Auditors moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die wordt veroorzaakt door gebrekkige audits.

Concluderend doen wij een dringend beroep op u als EU-beleidsmakers om op te komen voor een wetgeving waarin mensenrechten, milieubehoud en klimaatbestendigheid centraal staan. De laatste trialoog is de laatste kans om de richtlijn te verheffen tot een norm die niet alleen schade voorkomt, maar ook actief bijdraagt ​​aan een duurzame, rechtvaardige toekomst. Laat dit een bewijs zijn van de onwrikbare toewijding van de EU aan de mensenrechten en haar vastberadenheid om de klimaatverandering op het wereldtoneel te bestrijden. De wereld kijkt toe en de keuzes die vandaag worden gemaakt zullen weerklank vinden in de komende generaties.

NB: De volledige lijst met ondertekenaars uit de Global South-landen en ondersteunende organisaties, waaronder CIDSE, is te vinden in de pdf-versies van deze open brief.Omslagfoto tegoed: CIDSE

Deel deze inhoud op sociale media