De Fair Times-campagne verwelkomt nieuwe leden van het Europees Parlement - CIDSE

De Fair Times Campaign verwelkomt nieuwe leden van het Europees Parlement

Samen met de pan-Europese organisaties die betrokken zijn bij de Europese verkiezingscampagne The Fair Times 2019, feliciteren de FTAO, IFOAM EU, CIDSE, RIPESS en ECOLISE alle kandidaten die in het Europees Parlement zijn gekozen voor de 2019-2024-termijn.

De vijf netwerken van maatschappelijke organisaties en hun respectieve leden in heel Europa hebben hun krachten gebundeld om te leveren

De Fair Times-campagne, met behulp van hun collectieve stem om te pleiten voor een eerlijke en duurzame Europese productie- en consumptieagenda. De Fair Times-campagne presenteert een krant met een visie op wat kan worden bereikt aan het einde van de volgende zittingsperiode, als nu actie wordt ondernomen. De krant rapporteert over een reeks onderwerpen; van biologische landbouw tot ethische financiering, vanuit de gemeenschap geleide initiatieven en duurzame overheidsopdrachten - benadrukking van de noodzaak om machtsevenwichtigheden in de toeleveringsketens aan te pakken, bevordering van sociale solidariteit en de noodzaak van kritische maatregelen tegen uitputting van hulpbronnen en de achteruitgang van de biodiversiteit.


Van Frankrijk tot Slovenië, Polen tot Griekenland, kandidaten uit heel Europa zijn betrokken bij de campagne en hebben toegezegd actie te ondernemen tegen de verschillende kwesties die in de krant worden gepresenteerd.

De bovengenoemde netwerken van het maatschappelijk middenveld verheugen zich op samenwerking met de nieuwe leden van het Europees Parlement (EP-leden) ter ondersteuning van EU-maatregelen die de mens en de planeet centraal stellen in de besluitvorming. Nu de klok tikt over het nakomen van de verplichtingen die de EU is aangegaan in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, staan ​​we klaar om samen met het volgende Europees Parlement te werken om ervoor te zorgen dat niemand, binnen of buiten de EU, achterblijft.

Als u The Fair Times wilt lezen en meer wilt weten over de campagne, gaat u naar thefairtimes.eu
• De campagne 'The Fair Times' is mogelijk dankzij de steun van de bovengenoemde partnernetwerken en van het door de EC gefinancierde project 'Trade Fair Live Fair' in het kader van het EU-ontwikkelingseducatie- en bewustmakingsprogramma.
• Het Fair Trade Advocacy Office (FTAO) leidt de belangenbehartiging van de wereldwijde Fair Trade Movement op EU-niveau. Meer informatie op www.fairtrade-advocacy.org
• IFOAM EU is de Europese overkoepelende organisatie voor biologisch voedsel en landbouw. Meer informatie op www.ifoam-eu.org
• CIDSE is een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid. Meer informatie op www.cidse.org
• RIPESS-Europe is een Europees netwerk voor de bevordering van sociale solidariteitseconomie. Meer informatie op www.ripess.eu
• ECOLISE is een Europees netwerk voor vanuit de gemeenschap geleide initiatieven op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering). Meer informatie op www.ecolise.eu

Deel deze inhoud op sociale media