CIDSE Persbericht: 9e sessie van het bindend VN-verdrag vandaag afgesloten - CIDSE

CIDSE Persbericht: 9e sessie van het bindend VN-verdrag vandaag afgesloten

De EU blijft aan de zijlijn staan ​​terwijl het Zuiden zich bezighoudt met het proces om te komen tot een sterk bindend VN-verdrag tegen de straffeloosheid van bedrijven.

De onderhandelingen over een internationaal verdrag over het bedrijfsleven en de mensenrechten werden deze week voortgezet tijdens de negende zitting van de Open-Ended Intergouvernementele Werkgroep voor transnationale bedrijven en andere zakelijke ondernemingen met respect voor de mensenrechten in Genève. CIDSE, de internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid, was aanwezig met een delegatie van haar leden en partnerorganisaties uit Afrika en Latijns-Amerika, om te pleiten voor een sterk, bindend internationaal instrument dat toegang tot gerechtigheid en rechtsmiddelen garandeert voor slachtoffers van bedrijfsmisbruik. 

Negen jaar na de besprekingen toonden de deelnemers de politieke wil om de onderhandelingen over de bijgewerkte ontwerptekst vooruit te helpen.

"De meerderheid van de staten leek op de goede weg te zijn en bracht eindelijk vooruitgang in de discussie over de inhoud van het Verdrag”, legt Clara Alibert, belangenbehartiger voor CCFD-Terre Solidaire uit. 

Net als bij eerdere onderhandelingen toonden verschillende Latijns-Amerikaanse staatsafgevaardigden sterk leiderschap bij het bevorderen van een robuust juridisch bindend instrument. Deze sessie werd ook gekenmerkt door een groeiende betrokkenheid van Afrikaanse staten en het maatschappelijk middenveld van het continent. Veel lokale gemeenschappen in beide regio's worden geconfronteerd met misstanden in de context van de winning van fossiele brandstoffen, maar ook van metalen en mineralen.

"De Afrikaanse stemmen in deze onderhandelingen zijn van cruciaal belang voor het waarborgen van de bescherming van de mensenrechten en het milieu tegen misbruik door bedrijven door de winningsindustrieën.”, zei fr. Germain Rajoelison, plaatsvervangend secretaris-generaal en coördinator van de Commissie voor Justitie, Vrede en Ontwikkeling van SECAM, het symposium van bisschoppenconferenties van Afrika en Madagaskar. 

Daarentegen kwam de EU naar Genève zonder een goede juridische analyse en zonder onderhandelingsmandaat. Opnieuw gaf de EU slechts commentaar vanaf de zijlijn en negeerde zij de onderhandelingen.  

Dit ondanks het feit dat de kwestie van bindende regels voor bedrijven vanwege hun impact op de mensenrechten en de planeet hoog op de politieke agenda van de EU staat sinds de publicatie in februari 2022 van de ontwerprichtlijn Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) van de Europese Commissie.  

“Wij dringen er bij de EU op aan om haar huiswerk te doen, een juridische analyse te laten uitvoeren en overeenstemming te bereiken over een mandaat op basis van de punten van consensus die al zijn bereikt tussen de Commissie, de Raad en het Parlement met betrekking tot de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD). Er is duidelijke steun voor een mandaat van een cruciaal aantal EU-lidstaten”, aldus Wies Willems, Beleidsmedewerker Broederlijk Delen.  

Om de voortgang van dit baanbrekende verdrag te vergemakkelijken, dringt CIDSE er bij de EU op aan om financiële middelen aan het proces te verstrekken met als doel intensief en participatief regionaal en interregionaal overleg over de belangrijkste discussiepunten in het ontwerpverdrag te ondersteunen, tussen de jaarlijkse sessies van de OEIWG. . De EU kan niet aan het einde van elke sessie blijven weglopen nadat ze niet heeft deelgenomen en het verdragsproces tot volgend jaar heeft genegeerd. 

"Naar aanleiding van de laatste apostolische exhortatie van paus Franciscus, Laudate Deum, worden we eraan herinnerd om door te gaan met het ontwikkelen van een nieuw model van multilateralisme, een model dat in staat is te reageren op de huidige crises waarmee de wereld wordt geconfronteerd.”, aldus Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE.  

Het voorstel van de voorzitter om een ​​nieuwe resolutie te bespreken, die zou zorgen voor financiële middelen om het proces voort te zetten, maar ook de reikwijdte van het verdrag zou 'verduidelijken', zorgde voor verrassing in de zaal en voor grote discussies daarbuiten. Ten slotte werd deze optie uitgesloten ten gunste van de mogelijkheid om een ​​besluit te nemen om de menselijke en financiële middelen van het proces te versterken.   

Vóór de 10e sessie roept CIDSE de delegaties van alle staten op om te beloven deze onderhandelingen in goed vertrouwen voort te zetten en voor een betere bescherming van alle mensenrechten en het milieu. CIDSE dringt er in het bijzonder bij de EU-lidstaten op aan om actief deel te nemen aan dit proces en vooruitgang te boeken met een tekst die het respecteren van de mensenrechten tot een wettelijke vereiste voor bedrijven zou maken en juridische mogelijkheden zou openen voor slachtoffers om gerechtigheid en herstelbetalingen te zoeken voor de schade die hen is aangedaan. CIDSE en zijn partners zullen hun betrokkenheid voortzetten en het VN-proces nauwlettend volgen. 


OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE: 

  • CIDSE is een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid. We werken samen met mondiale partners en bondgenoten om gerechtigheid te bevorderen, waarbij we de kracht van mondiale solidariteit benutten om transformationele veranderingen voor mensen en de planeet te bewerkstelligen. Wij dagen systemisch onrecht en de destructieve gevolgen ervan uit door het verbinden, mobiliseren, beïnvloeden en vertellen van verhalen over verandering. Wij bevorderen ecologisch en sociaal rechtvaardige alternatieven, zodat iedereen kan gedijen in ons gemeenschappelijk huis. www.cidse.org  


MEDIA CONTACTEN

  • Giorgio Gotra, CIDSE-communicatiemanager, gotra (at) cidse.org 
  • Clara Alibert, belangenbehartiger, CCFD-Terre Solidaire, c.alibert(at)ccfd-terresolidaire.org 
  • Wies Willems, Beleidsmedewerker, Broederlijk Delen, wies.willems(at)broederlijkdelen.be 


Omslagfoto: Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE, met partners in Genève. Credit: CIDSE

Deel deze inhoud op sociale media