Momentum opbouwen voor agro-ecologische landbouw – CIDSE

Momentum opbouwen voor agro-ecologische landbouw

Gezamenlijke verklaring van de ondergetekende organisaties in solidariteit met boeren in Europa, 2 februari 2024


Op 1 februari 2024 kwamen maatschappelijke organisaties bijeen in Brussel voor het Europees Parlement, uit solidariteit met de boeren. Als reactie op een oproep van de Europese Coördinatie Via Campesina (ECVC) en de Belgische boerenbond Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA), spraken organisaties hun steun uit voor voedselsoevereiniteit, biologische landbouw, agro-ecologie, boerenrechten en eerlijke voedselprijzen.

Tientallen jaren van nationaal en EU-landbouw- en handelsbeleid hebben geleid tot een onhoudbaar, marktgedreven en handelsgericht landbouwmodel. Boeren zitten gevangen in industrialisatie en intensivering die negatieve externe effecten veroorzaken. De lobby's van de landbouwindustrie en de voedselindustrie geven prioriteit aan winst, terwijl ze zich verzetten tegen duurzame, veerkrachtige praktijken en een lagere afhankelijkheid van inputs, ten koste van de boeren. Als gevolg hiervan staan ​​boeren onder enorme druk om de opbrengst te verhogen en koste wat het kost concurrerend te blijven. De prijs van voedsel weerspiegelt niet de werkelijke kosten van de productie ervan. Het behandelen van voedsel als handelswaar ligt aan de basis van dit structurele probleem.

De sociale, ecologische en economische duurzaamheid van de Europese voedselsystemen hangt af van de waardigheid, levensvatbaarheid en het welzijn van de boerengemeenschap. Boeren zijn niet alleen beheerders van het land, maar ook leveranciers van ons belangrijkste gemeenschappelijke goed: voedsel. Omdat het levensonderhoud van boeren afhankelijk is van de natuur, zou de boerengemeenschap de eerste zijn die profiteert van de transitie naar agro-ecologische, lokale voedselsystemen. Tegelijkertijd is het behoud van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten essentieel voor de gezondheid en het welzijn van burgers en toekomstige generaties.

Onze ambitie is om samen een gemeenschappelijke visie te creëren voor de toekomst van de voedselsystemen in de EU, hand in hand met boeren die hun ecologische en traditionele kennis, innovatie en agro-ecologische praktijken omarmen. Onze eenheid en ons vermogen om op dit historische moment een dialoog aan te gaan, zijn doorslaggevend. De kosten van nietsdoen zijn te hoog voor de huidige en toekomstige generaties aan wie wij verantwoording moeten afleggen.

Terwijl ongeveer een derde van de publieke middelen van de EU aan de landbouw wordt toegewezen, gaat het grootste deel ervan naar 20% van de boeren, de grootste en rijkste landbouwbedrijven. Bovendien slagen deze fondsen er niet in duurzame praktijken en het aanbod van publieke goederen te stimuleren. De EU moet consistent zijn op alle beleidsterreinen en het GLB op één lijn brengen met de EU Green Deal. De VN-verklaring over de rechten van boeren en andere mensen die in plattelandsgebieden werken kan leidende beginselen bieden voor beleidsontwikkeling als antwoord op de behoeften van boeren.

De EU Food Policy Coalition pleit voor een voedselsysteembenadering. De ondergetekende organisaties verbinden zich ertoe de verantwoordelijkheid te delen voor een op consensus gebaseerde transitie en voor het verbeteren van de waardigheid en het levensonderhoud van boeren en landarbeiders. De last van de transitie mag niet uitsluitend op hen rusten. Alle spelers in het voedselsysteem moeten betrokken worden om voedselsoevereiniteit, biologische landbouw, agro-ecologie, geïntegreerde plaagbestrijding en boerenrechten werkelijkheid te maken. Het is belangrijk dat familiale boeren, die vaak worden overstemd door krachtigere stemmen uit de landbouwsector, een voortrekkersrol spelen in de transformatie.

Als ondertekenaars distantiëren wij ons van kwaadwillige daden of aantasting van de openbare ruimte die gelijktijdig hebben plaatsgevonden.

ondertekenaars:

 • Agro-ecologie Europa
 • De Biodynamische Federatie Demeter International
 • Corporate Europe Observatory
 • CIDSE
 • Fair Trade Advocacy Office
 • FIAN Europa
 • Vrienden van de Aarde-Europa
 • Feedback EU
 • IFOAM Organics Europa
 • Instituut voor Landbouw en Handelsbeleid Europa
 • Europese Gemeenschap van Consumentencoöperaties (Euro Coop)
 • Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)
 • Slow Food
 • Europa zonder afval
 • BirdLife Europa en Centraal-Azië
 • Varen
 • Greenpeace
 • Europees Milieubureau
 • WWF Europa

Credit coverfoto: FIAN België

Deel deze inhoud op sociale media